CDA stelt vragen over Milieu vergunning TINQ

Gezond Maarsbergen voelt zich gesteund door het CDA. Het CDA uit naam van Teunis Reedijk heeft de volgende vragen aan het college gesteld over de milieu vergunning voor de TinQ: Uit verschillende berichten en uit een gemeentemededeling vernemen wij dat … Lees verder

Galerij | Een reactie plaatsen

TinQ uitbreiding??

Uitbreiding Tinq met derde afleverzuil!? We vragen opheldering aan de gemeente op3 nov.a.s.

Op 10 oktober jl. stond onder de mededelingen van de gemeente in De Kaap het bericht dat B&W voornemens is om het Tinq benzinestation een milieuvergunning te verlenen om de pomp uit te breiden met een 3e afleverzuil. Tot 17 november a.s. zijn betrokken bewoners in de gelegenheid om hun zienswijze in te dienen, hun bezwaren aan te geven. Eerder dit voorjaar, gelijk met de vergunningverlening tot uitbreiding van de Shell Express benzinestation, deed Tinq nog een aanvraag voor 2 afleverzuilen (Zie de Kaap:vergunning 17 maart 2016). Dit zou op een misverstand berusten.

Op de site wordt binnenkort een voorbeeld zienswijze/ bezwaarschrift gepubliceerd.

Wat is zo raar aan deze aanvraag? Die derde afleverzuil staat er al jaren!! Het betekent dat B&W de Tinq alsnog achteraf een milieuvergunning wil verlenen voor dit derde (nu nog illegale?) afgiftepunt.

Opmerkelijk, omdat de aangenomen motie van Provinciale Staten in juli uitgaat van verplaatsing van de benzinestations. Dan is het vreemd om nu alsnog een vergunning voor deze derde afleverzuil te verlenen. En daarna een risico tot uitbreiding naar vijf?

Gezond Maarsbergen heeft daarom de gemeente om opheldering gevraagd over dit opmerkelijke voornemen tot het achteraf verlenen van een milieuvergunningverlening aan de Tinq.

De gemeente heeft ons verzoek tot overleg gehonoreerd en op donderdag 3 november a.s. zijn betrokken bewoners uitgenodigd om hier met de gemeente en de omgevingsdienst regio Utrecht over te praten en ons standpunt in deze nu al naar voren te brengen. De bijeenkomst vindt plaats in Doorn, Kerkplein 2, van 19.00 tot 21.00 uur.

We nodigen iedereen uit die er bij wil zijn, aanwezig te zijn. De bewoners, die eerder een bezwaarschrift hebben ingediend m.b.t. de uitbreiding van het Shell Express benzinestation, ontvangen een persoonlijke uitnodiging in hun brievenbus. We willen dan ook van de gelegenheid gebruik maken om de gemeente te vragen waarom wij nog steeds, ook na schriftelijk verzoek, geen besluit hebben ontvangen na de hoorzitting van de bezwarencommissie, die reeds op 6 juni plaatsvond! Worden onze bezwaren wel of niet of gedeeltelijk gehonoreerd?

Indien u opmerkingen of vragen heeft voor 3 november, dan kunt u deze van te voren doormailen aan dhr. Brombacher, die de zaak behandelt: anne.brombacher@heuvelrug.nl. Maar u kunt uw vragen natuurlijk ook op de avond zelf stellen.

Het wordt tijd dat de gemeente zijn visie m.b.t. de benzinestations helder met ons communiceert, want over één ding zijn alle Maarsbergenaren het eens: benzinepompen in een dorpskern zijn niet meer van deze tijd. Dus niet uitbreiden, maar verplaatsen!

Geplaatst in Algemeen | 1 reactie

WIJ FELICITEREN MAARSBERGEN MET HET VERPLAATSEN VAN DE BENZINEPOMPEN!!

Deze galerij bevat 1 foto.

WIJ ONTVINGEN DIVERSE FELICITATIES VANUIT MAARSBERGEN  EN MAARN IVM HET VOORNEMEN TOT VERPLAATSEN VAN DE BENZINEPOMPEN!! Nog voordat er op de bezwaarschriften van de omwonenden is beslist t.a.v. de vergunningverlening aan de Shell tot uitbreiding van de benzinepompen, is een … Lees verder

Galerij | Een reactie plaatsen

Nieuws over de benzinepompen

De twee tankstations in de bebouwde kom van Maarsbergen moeten verplaatst worden. Dat vindt een meerderheid van Provinciale Staten. Die schaarde zich maandagavond achter een motie van GroenLinks en SGP.

mm

Lees het volledige bericht op:

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1499097/

Motie:

PS2016PS12_Motie58 Verplaatsen tankstations Maarsbergen, ingediend door GroenLinks en SGP

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Uitstel

Deze galerij bevat 1 foto.

Bericht van Provincie gisterenmiddag, Geachte dames en heren, Als bijlage stuur ik u een brief die Gedeputeerde Staten vandaag aan Provinciale Staten hebben gestuurd. Op grond hiervan hebben PS besloten om het onderwerp Onderdoorgang Maarsbergen maandag a.s. NIET te behandelen. … Lees verder

Galerij | Een reactie plaatsen

Nog 1 week tot 4 juli

Deze galerij bevat 1 foto.

Voor de inwoners van Maarsbergen: behandeling van de tunnelvariant in Provinciale Staten op 4 juli zal rond 15.00 uur plaatsvinden. Aan het eind van de bespreking van dit punt vindt ook direct besluitvorming plaats. De vergadering van PS is via … Lees verder

Galerij | 1 reactie

Maarsbergen kleurt GROEN

Het laatste bericht op deze site is al weer van een week geleden en gaf een korte impressie van de bijeenkomst voor de Statencommissie MME.

Als we naar het gevolgde proces kijken was het een goede bijeenkomst waarbij onder strakke leiding van de voorzitter de insprekers ruim de tijd kregen hun zegje te doen. Ook waren er voldoende kritische vragen.

Inhoudelijk zijn we minder tevreden over een deel van de inhoud van de pleitbezorgers voor de Dorpsvariant. Keer op keer wordt geprobeerd de argumenten van GezondMaarsbergen negatief uit te leggen terwijl men er juist niet voor kiest de voordelen van de Dorpsvariant uit te leggen.

“ Burgermanipulatie” stelde een inspreker en een andere inspreekster trachtte wederom de petitie van GezondMaarsbergen af te doen als bangmakerij. Alsof de 501 ondersteuners en 64% van de Maarsbergers niet voldoende intelligent zijn en in staat zijn zelf een afweging te maken dat de Westvariant de beste keuze is.

In bijgaand plaatje ziet u welke inwoners de petitie allemaal hebben ondersteund. Laten die zich allemaal bang maken of manipuleren?
Het plaatje hebben we afgelopen vrijdag verwijderd. Het was indicatief bedoeld echter 2 huizen waren onterecht in groen aangegeven en een aantal ‘groene’ huizen stonden niet op de plaat.

Met het plaatsen van het plaatje hebben we een ernstige inschattingsfout gemaakt. Het plaatje doet namelijk afbreuk aan de vertrouwelijkheid van de petitie. We hebben ons dit na plaatsing pas gerealiseerd en bieden hiervoor excuus aan.

Men gaat zelfs zo ver dat er een totaal verkeerde voorstelling van zaken aan de commissie werd voorgesteld door een plaatje in een notitie op te nemen met het opschrift: Westvariant: complex dorpskruispunt’ (bij de kerk), terwijl het in de Westvariant niet eens meer een kruispunt ís en juist heel veilig voor fietsers. Stel je voor dat PS op basis van deze onjuiste, misleidende informatie voor het Dorpsplan zou gaan!

Het zijn de pleitbezorgers voor de Dorpsvariant die niet in directe nabijheid van het centrum wonen of zelfs in Maarsbergen wonen. Zij hebben geen last van het autoverkeer op het kruispunt nu en straks mocht er toch een tunnelbak komen in het dorpshart. Hun huis blijft wel zijn waarde houden, maar zij wonen dan ook niet in de nabijheid van het kruispunt. Zij vinden het niet belangrijk genoeg dat Maarsbergen een aantrekkelijk dorpshart krijgt zodat als mensen de keuze hebben te wonen op de Utrechtse Heuvelrug ze ook Maarsbergen hoog op hun lijstje hebben staan.

Door de Westvariant gaat de auto 1 miljoen km extra maken per jaar is hun argument. Dat klopt want op een rondweg maak je extra kilometers. Die 1 miljoen kilometer is echter 0,44 meter (en geen mm zoals er eerst stond) per auto per dag. Dat hebben we wel over voor behoud van de bomen, herstel van onze dorpskern en stank en geluid zo ver mogelijk van de bewoning af. Bovendien 3 kilometer per dag per auto omrijden tijdens de aanlegfase over Griftdijk en Rottegatsteeg gedurende 1 ½ jaar bij het Dorpsplan betekent op jaarbasis ook héél veel kilometers extra, maar daar heeft men het gemakshalve dan weer niet over.

Daarom stellen we nogmaals West=Best!

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Impressie Vergadering Statencommissie MME – 13 juni

Deze galerij bevat 2 foto's.

Vandaag was een belangrijke dag in de besluitvorming rond de tunnelvarianten. Vanmiddag heeft de Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie vergaderd over het voorstel van Gedupeerde Staten [GS]. GS stelt voor te besluiten: – De “Westelijke variant afgesloten Tuindorpweg” als voorkeursvariant … Lees verder

Galerij | 3 reacties

Korte impressie van de hoorzitting bezwarencommissie 6 juni.

Het was even een vreemde gewaarwording om in de kantine van het cultuurhuis ontvangen te worden voor de hoorzitting. Er was blijkbaar niet op gerekend dat 8 bezwaarden, vaak met partner, hun woordje wilden doen bij de onafhankelijke bezwarencommissie, die … Lees verder

Galerij | Een reactie plaatsen

Weer vertraging in de besluitvorming? Impressie van de openbare vergadering van Provinciale Staten met de gemeenteraad van de UH op 7 juni.

Aan de uitnodiging van de fractievoorzitters van PS om op 7 juni bij elkaar te komen met de fractiewoordvoerders van de verschillende partijen in de gemeenteraad, is door alle fracties gehoor gegeven. Voorstanders van het Dorpsplan deelden voorafgaand aan het … Lees verder

Galerij | 1 reactie