Overzicht vergaderingen van de Gemeenteraad en Provinciale Staten (MME) m.b.t. de ondertunneling.

In meerdere kranten en e-mail berichten zijn data gecommuniceerd, die te maken hebben met de besluitvorming over de ondertunneling. Deze verkeert nu in een cruciaal stadium, nadat hij eerder begin juli werd aangehouden. Bij een aantal van deze vergaderingen krijgen … Lees verder

Galerij | Een reactie plaatsen

Planning Besluitvorming Onderdoorgang Spoor Maarsbergen

De Woudenbergseweg (N226) krijgt een tunnel onder het spoor. Hiermee verdwijnt de gelijkvloerse spoorwegovergang. Doel is het bevorderen van de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid in het dorp. De provincie Utrecht, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en ProRail werken hier gezamenlijk aan.
Ontwerp
Er zijn vier varianten uitgewerkt volgens dezelfde uitgangspunten, te weten:
1. Dorpsplan (een initiatief van dorpscomité Maarsbergen)
2. Westelijke variant, Tuindorpweg open voor autoverkeer
3. Westelijke variant, Tuindorpweg afgesloten voor autoverkeer
4. Bos Beek variant. NB dit niet de Bos Beek variant welke maandag in Cultuurhuis te Maarsbergen is gepresenteerd.

Bij het Dorpsplan is een tijdelijke overweg nodig tijdens de bouw van de onderdoorgang, omdat de oplossing op de bestaande N226 ligt. Bij de drie andere varianten ligt de onderdoorgang op een westelijke locatie. Het verkeer kan dan tijdens de bouw de bestaande route blijven gebruiken.
Het Dorpsplan
In dit ontwerp wordt de bestaande provinciale weg verdiept aangelegd. De kruisingen met het spoor en de Haarweg / Tuindorpweg worden ongelijkvloers gemaakt. Er komt een dek ter hoogte van de kerk. De tunnelbak wordt verlengd tot de noordelijke rotonde. Omdat het kruispunt Haarweg / Tuindorpweg niet meer bestaat is een nieuw aan te leggen weg nodig, de Bosweg. Deze weg zorgt voor de verbinding vanuit Maarn en Maarsbergen met de provinciale weg N226.

https://gezondmaarsbergendotcom.files.wordpress.com/2016/12/n226_dorpsplan-2.jpg

 

 

n226_dorpsplan-2

 

Westelijke variant, Tuindorpweg open
Bij de Westvarianten wordt de onderdoorgang van de N226 ten westen van Maarsbergen in een boog om Maarsbergen gelegd. Ter plaatse van de huidige spoorkruising wordt een fietstunnel gerealiseerd. Daarmee wordt de verkeersader uit het centrum verlegd naar de westkant. Een tijdelijke omleidingsroute is niet nodig. De Tuindorpweg ligt lager dan het spoor. De onderdoorgang heeft haar diepste punt in dit ontwerp ter plaatse van de Tuindorpweg.

https://gezondmaarsbergendotcom.files.wordpress.com/2016/12/n226_westelijke_variant_-_tuindorpweg_open.jpg

n226_westelijke_variant_-_tuindorpweg_open
Westelijke variant, Tuindorpweg afgesloten
In dit ontwerp wordt de Tuindorpweg voor autoverkeer afgesloten. De onderdoorgang van het spoor is het diepste punt van de tunnelbak. Consequentie is dat een Bosweg nodig is om het verkeer van/naar Maarn via de rotonde naar de N226 te leiden. Het fietsverkeer kan wel via de Tuindorpweg blijven rijden. Ook in deze variant is voorzien in een aparte fietstunnel.

https://gezondmaarsbergendotcom.files.wordpress.com/2016/12/n226_westelijke_variant_-_tuindorpweg_afgesloten.jpg

 

 

n226_westelijke_variant_-_tuindorpweg_afgesloten
Bos Beek variant
Kaart: N226 Bos Beek variant (jpg, 924 kB)
De Bos Beek variant volgt een westelijk tracé via de bedrijventerreinen van Bos en Van Beek. De tunnelbak is over een afstand van 200 meter overdekt en langer dan de andere varianten. De overkapping is in de kaart paars weergegeven. De tankstations Shell en Tinq zullen in dit ontwerp moeten verdwijnen van de bestaande locatie. Er is een bosweg nodig om het verkeer van en naar Maarn via de noordelijke rotonde te verbinden met de onderdoorgang.
Het verkeer dat van en naar Maarn richting het centrum van Maarsbergen wil rijden is verbonden via een aparte verbinding over het tunneldek. De Tuindorpweg is een doodlopende straat voor autoverkeer. Ook in deze variant is er een fietstunnel ter hoogte van de bestaande spoorkruising gepland.

https://gezondmaarsbergendotcom.files.wordpress.com/2016/12/n226_bos_beek_variant.jpg

 

 

n226_bos_beek_variant
Planning besluitvorming

GS heeft met gemeente Utrechtse Heuvelrug een traject richting besluitvorming besproken. College en Raad van de gemeente willen graag een standpunt formuleren op basis van de vier uitgewerkte varianten, dat meegenomen kan worden in het voorstel dat GS aan de Staten zullen doen. Op grond hiervan zal de procedure tot en met besluitvorming in de Staten nu als volgt zijn:
Maandag 9 januari 2017
Informatieavond waar de onderzoeken naar de Bos-Beek-variant en eventuele nadere informatie over de andere varianten worden toegelicht. Deze avond vindt plaats in het gemeentehuis van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De informatie is bestemd voor Staten- en Raadsleden; zij kunnen ook vragen stellen. De avond is openbaar.

Maandag 13 februari 2017
’s Middags reguliere MME-vergadering. ’s Avonds (19.30 uur) extra MME over Maarsbergen, wederom in het gemeentehuis van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Daar is inspraak van externen mogelijk volgens de normale inspraakregels.

Maandag 13 maart 2017
PS-vergadering met besluitvorming.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Vragen over de nieuwe Bos Beek variant

Deze galerij bevat 2 foto's.

Vol belangstelling hebben een aantal inwoners van de Tuindorpweg en Woudenbergseweg kennis genomen van de flyer over de nieuwe Bos Beek variant. Ze hebben ondanks dat de flyer al een goed beeld geeft van deze variant nog wel een aantal … Lees verder

Galerij | Een reactie plaatsen

Verslag informatieavond over de Shell en de Tinq pompen op 6 december in Doorn.

Deze galerij bevat 1 foto.

Het initiatief voor deze avond is uitgegaan van wethouder Boonzaaijer. Samen met de betreffende ambtenaren, de ODRU (milieudienst) en vertegenwoordigers van Shell en Tinq, wilden zij informatie geven over de Tinq en de bewoners die bezwaar hadden aangetekend tegen de … Lees verder

Galerij | Een reactie plaatsen

Plan Bos Beek

De hoofdlijnen van de Bos Beek variant zoals besproken in de commissie MME zijn beschikbaar. maarsbergen-bos-beek-varianten-stuurgroep-14-november-2016_def  

Galerij | Een reactie plaatsen

Bezwaar uitbreiding TinQ

Wilt u nog bezwaar aantekenen tegen uitbreiding van de TinQ met de derde pomp dan zijn dit de documenten die u kunt gebruiken. De sluitingstermijn is 18 November!

Noteer s.v.p. alvast dat er 6 December een informatieavond is.

img_2496

pro-forma-bezwaarschrift-tinq-3e-zuil-15-11-2016-doc

pdf_15112016_publicatie-tinq-6-oktber-2016

Geplaatst in Algemeen | 3 reacties

Oproep Open Brief

Kent u het gevoel te moeten wachten op belangrijk nieuws dat maar niet komt? Heeft u ook wel eens het voornemen om alleen maar positief te denken en te handelen? Van het eerste wordt je chagrijnig en wantrouwend en dat … Lees verder

Galerij | Een reactie plaatsen

Trump: ‘Ik was wel verrast’

Helaas kunnen we nog geen nieuwe informatie op de website plaatsen, we wachten nog op laatste nieuws uit gemeentehuis te Doorn.

2014-01-22-20-00-36-nog_geen_nieuws

Geplaatst in Algemeen | 1 reactie

Donald Trump nieuwe burgemeester Utrechtse Heuvelrug?

Volg onze website dit weekeinde.

setwidth350-burgemeester-goed

 

Geplaatst in Algemeen | 1 reactie

Informatieavond TinQ op laatste moment uitgesteld

De informatieavond welke gepland was voor donderdag 3 november is op het allerlaatste moment door de gemeente uitgesteld. Helaas was het niet mogelijk nog een bericht op de site te plaatsen.

news_photo_last_minute

Datum voor nieuwe informatieavond is nog niet bekend maar zal pas na 18 november zijn. Op  deze dag sluit de termijn om bezwaarschriften in te dienen.

Omdat dus nog veel inhoudelijk informatie ontbreekt en zeker het standpunt van B&W onbekend is, verzoeken we alle direct belanghebbenden om een pro-forma bezwaarschrift in te dienen.

Bijgaand een voorbeeld en verwijzing naar website van de gemeente.

voorbeeldbrief-pro-forma-bezwaarschrift

http://www.heuvelrug.nl/actueel/bekendmakingen_46422/item/woudenbergseweg-70a-voorheen-woudenbergseweg-90-3953-mh-in-maarsbergen_85264.html

 

 

 

Afbeelding | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen