Weer vertraging in de besluitvorming? Impressie van de openbare vergadering van Provinciale Staten met de gemeenteraad van de UH op 7 juni.

Aan de uitnodiging van de fractievoorzitters van PS om op 7 juni bij elkaar te komen met de fractiewoordvoerders van de verschillende partijen in de gemeenteraad, is door alle fracties gehoor gegeven.

Voorstanders van het Dorpsplan deelden voorafgaand aan het overleg een dikke notitie uit met opnieuw argumenten voor het Dorpsplan en tegen de Westvariant. De Gezond Maarsbergen aanhangers volstonden met een badge op hun borst: WEST=BEST of een oranje shirt. Less is more!

Het geheel werd voorgezeten door Mw. Boelhouwer, voorzitter van de Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie. Ze gaf aan dat er deze avond alle gelegenheid was voor de fracties, die voor de Dorpsvariant gestemd hadden om hun zegje hierover te doen. Mw. Schults, fractievoorzitter van D66, opende met een verklaring namens de vijf partijen die tegen de Westvariant gestemd hadden, dat het hen zeer bevreemd had dat Gedeputeerde Staten hun zwaarwegend advies niet overgenomen had. Ze legde vervolgens uit hoe het oordeel tot stand gekomen was, namelijk dat er verdeeldheid was in de klankbordgroep en dus onder de bewoners van Maarsbergen, dat ze gesproken hadden met veel bewoners en dat het Dorpsplan toch echt was wat de bevolking wilde.

Alle tegenstanders (VVD en D66 voorop, CU, BVH en PvdA/GL) deden een duit in het zakje en het was alsof de raadsvergadering van 21 april opnieuw gedaan werd, terwijl wij als Gezond Maarsbergen na dat raadsbesluit in gesprek zijn gegaan met de fractievoorzitters van VVD en D66 om met name het door hen naar voren gebrachte feit van de vermeende verdeeldheid van de klankbordgroep te weerleggen. We hebben hen opnieuw gewezen op het advies van de klankbordgroep; dat de echte verhouding 68% voor de West en 23% voor het Dorpsplan was. Maar dan trek je toch gewoon de representativiteit van de klankbordgroep in twijfel? Het komt niet aan bij deze volksvertegenwoordigers. Men volhardt, helaas, liever in het eigen gelijk. Dat geldt overigens niet voor de partijen, die voorstander zijn van de Westvariant: CDA, SGP en SP. Die hebben het advies van de klankbordgroep goed gelezen en vooral serieus genomen. Verhoudingsgewijs kwamen zij deze avond helaas minder aan het woord.

Vervolgens werd een groot deel van de vergadering besteed aan de Bos/Beek variant. Naast de voorkeur voor het Dorpsplan, had de raad ook op 21 april uitgesproken dat zij deze vierde variant ook graag uitgerekend wilde hebben. De Bos/Beek kwam tegemoet aan alle bezwaren tegen de west en het Dorpsplan en de Bos/Beek kon rekenen op steun van vrijwel de hele bevolking van Maarsbergen. Zeker weten. Men moest de besluitvorming 4 maanden uitstellen en dan hadden we een goede berekening van de Bos/Beek variant. Dhr.Thoen van de gemeente in het projectteam weerlegde dit en zei dat een even zorgvuldige berekening van de Bos/Beek als de Westvariant en het Dorpsplan ca. 1 jaar zou duren. Er klonken protestgeluiden. Kannie waar zijn. Maar uiteindelijk werd uitgesproken dat men koos voor uitstel van het besluit als dat een betere oplossing zou opleveren. Toch jammer dat geen van de 29 raadsleden in Maarsbergen woont. Daar moeten we bij de volgende verkiezingen wat aan doen.

In een memo van Provinciale Staten was voor het overleg aangegeven dat deze variant niet verder uitgezocht zou worden. Het ontwerp is niet maakbaar volgens de vigerende ontwerprichtlijnen. Een ruwe raming van deze variant is berekend op 5 tot 9 miljoen duurder dan het Dorpsplan. Gevraagd naar deze grote marge, blijkt dat in de Bos/Beek berekening van de initiatiefnemer bv. het verplaatsen van de pompen niet is meegenomen. Die zijn gewoon weg. Kosten: 2 miljoen. Verder wordt uitgegaan van een tunnel met twee rijstroken ipv drie. Onnodig. Maar dat levert geen robuuste oplossing op. Zo wordt er wel gemakkelijk naar een acceptabel kostenniveau toegerekend. De raad had het over appels met appels vergelijken, maar hier werden met het grootste gemak appels met peren vergeleken.
Hamvraag, gesteld door dhr.Joustra, VVD statenlid, was natuurlijk wie de extra kosten of ze nu 2, 5 of 9 miljoen zijn, voor zijn rekening zou nemen. Het werd akelig stil en de bereidheid om hier geld in te steken kwam slechts van 1 partij. Het CDA wees op het feit dat de gemeente net uit het extra financiële toezicht is gekomen en dat het benodigde geld er dus niet is. Burgers moeten anders vrezen voor verhoging van de OZB belasting.

Over het feit dat de gemeenteraad gedreigd had om de 5 miljoen, die zij ter beschikking zouden stellen aan het Dorpsplan, niet zouden willen inzetten voor de Westvariant, kwam natuurlijk de vraag van een statenlid of het geld dan wel ter beschikking zou komen als het toch de Bos/Beek variant zou worden. Daar kwam geen duidelijk antwoord op. Mw. Verbeek van Gedeputeerde Staten reageerde hierop dat als de gemeenteraad dit geld niet ter beschikking zou stellen alle extra compenserende maatregelen dan niet meer uit het budget bekostigd zouden kunnen worden, zoals de ontsluiting van de Engweg met een fiets/autotunneltje. Voor de realisatie van het traject was het geld van de gemeente niet echt noodzakelijk, maar bewoners zouden het verschil wel merken.

Een ander Statenlid stelde vervolgens dat mocht de Bos/Beek uitgezocht zijn en mocht hij vergelijkbaar zijn met de andere varianten, of alle voorstanders van de fracties van het Dorpsplan dan zouden kiezen voor de Bos/beek variant, want alleen dan had je weer een meerderheid. Een partij (PvdA/GL?) sprak uit dat zij dat niet zouden doen. Conclusie zou dus kunnen zijn, dat er bij de keuze uit 4 varianten dan voor geen enkele variant een meerderheid in de raad is te krijgen. Moeten we daar met zijn allen op wachten en vervolgens toch weer aan PS vragen een besluit te nemen? De aanwezige Tuindorpweg bewoners hadden het zwaar. Kans op uitstel is voor hen nog langer in gekmakende onzekerheid leven.

Enig echt positief punt is dat alle partijen voor verplaatsing van de benzinepompen zijn los van elke variant. Het staat nu echt hoog op de politieke agenda en dat is goed nieuws voor het dorp.

Wij richten onze pijlers op 13 juni en zullen dan de petitie aanbieden met het echte geluid van de inwoners van Maarsbergen. Een petitie ondersteund door 501 mensen, die hun handtekening gezet hebben en kiezen voor de rondweg om de West. We gaan er van uit dat onze stem bij Provinciale Staten wél serieus genomen wordt! Van de lokale politiek moet Maarsbergen het helaas niet hebben. Zij gunnen ons een tunnelbak dwars door het dorp en eerlijk gezegd hoe wij als Gezond Maarsbergen ook ons best doen: wij snappen dit werkelijk niet!

Galerij | Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

Een reactie op Weer vertraging in de besluitvorming? Impressie van de openbare vergadering van Provinciale Staten met de gemeenteraad van de UH op 7 juni.

  1. T. Reedijk zegt:

    Er komt dan misschien geen raadslid uit Maarsbergen, maar wel een enthousiaste en betrokken wethouder. Een enkel raadslid (of zelfs drie) maakt niet veel uit op een Raad van 29. Alle drie de raadsleden uit Overberg kiezen met goede argumenten voor dezelfde oplossing, maar de Raad kiest toch in meerderheid voor een andere variant en laat het allerliefst een totaal nieuwe variant eens ‘diepgravend’ onderzoeken, maar geeft daar geen financieel plaatje bij..

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s